Oilsjtneir zen

Michel

’t kappeleken van Sintj Antoentjen, de stad van Louis Paul Boentjen
’t belfort op de mert
Dirk Markes stoot er lachend boi en moimert zacht diep in gedachten
Teis es de stad woorin da’k woein
’t paradois van d’Oiljsterse ajoinen
de koeilstroot, de mert, de zaatstrootpoeirt
doar emme kik mén hert verloeren
 
Oilsteneer zén geloeif mé vroi
Da gevoel zitj hielj diep hier vanbinnen
Ier vinne’k altéd mennen drooi
Da kaane’k nieverst anders vinnen

Het stadspark en den osbroek, vergeiten land van Schaabroek
De begoinhofkeirk
‘k zag paster Donsjmé oeipen eirmen em oever ’t Oilsjters volk ontfeirmen

Refrein

Den okapi, den iendracht, die kampioenen toelacht
In eir sportpaleis
Supporters soms in alle stoaten, die zingen fier en oitgeloaten

Refrein


Schrijver:
Origineel: -

Laatst bijgewerkt op dinsdag 06/08/13


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 33):

Michel Cleemput & Co
Muzikoilsjt
2010
Volume 2
36 nummers

Messching oeik intressant!

Jommoja!

De Fleksies

2010

1

Kamiel Sergant

Muzikoilsjt

2014

5

carnavalcd vol 2

Konterverkiert

2010

2

Oilsjt Adieu

Afschoidsliekes

2010

2

Carnavalsingle CD 2010

Johnny en Bart Marcoen

2010

1

De Salongcarnavalisten Bringen Oit, Den 81ste Stoe

Salongcarnavalisten

2010

7

3522

Liekes

223

CD's

662

Teksten

-136

daugen tot carnaval!