Weir gommen doppen

Michel

Weir gommen doppen, aal goot het land nor de knoppen
Het weirk in de moinen, ver de algeroinen, bajoot
Weir gommen doppen, aal goot het land nor de knoppen
’t voil weirk oan de boanen ver de Marokkoanen, bajoot

De miesjten diel der mensjen onder eir, die vindj het weirken da d’es van den hond
Nog langer travakken ver een tikkelken mier, ze veigen het aal oan eir kont
Gedoon mé het zaugen, de boeken zen toe, azoei vinnen weir da plezant
De noestige rusters, de boazen van ’t land, mor mé een dopkoort in ons hand

Weir gommen doppen, aal goot het land nor de knoppen
Den tram goon bestieren, ver da Arabieren, bajoot
Weir gommen doppen, aal goot het land nor de knoppen
De bandweirkfabrieken, da dis ver de grieken, bajoot

Weir goon alle daugen ons stempelken vraugen, woorom zommen weir da nie doeng?
Ver e kotier in de meiret of den achternoeng, kroige weir hier ver niet aal die poeng
En bé de gebieren, iet doeng achter d’ieren, in ’t zwert en das zoiver ver moi
Azek iet kaan verdienen mé as masjer te dienen, ten doeng ‘k het, ’t es belastingvroi

Weir gommen doppen, aal goot het land nor de knoppen
De voile rioelen da des ver de poelen, bajoot
Weir gommen doppen, aal goot het land nor de knoppen
Het leggen van boizen, ver de vremde loizen, bajoot
Weir gommen doppen, aal goot het land nor de knoppen
Weir noemen gien naumen, dus zingen weir allemool bajoot


Schrijver:
Origineel: -

Tekst toegevoegd op: dinsdag 06/08/13


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 3):

Michel Cleemput & Co
Muzikoilsjt
2010
Volume 2
36 nummers

Messching oeik intressant!

Jommoja!

De Fleksies

2010

1

Ad Fundum Kameroten

Prinsencaemere

2010

19

Hocus Porteplumus

Porteplum

2010

5

Miër, miër, miër!

Bargamezz en Fiesta Alosta

2010

2

Kamiel Sergant

Muzikoilsjt

2014

5

E Giejl Joor Carnaval!

Lekken en Plekken

2010

1

3426

Liekes

213

CD's

663

Teksten

97

daugen tot carnaval!