Weir gommen doppen

Michel

Weir gommen doppen, aal goot het land nor de knoppen
Het weirk in de moinen, ver de algeroinen, bajoot
Weir gommen doppen, aal goot het land nor de knoppen
’t voil weirk oan de boanen ver de Marokkoanen, bajoot

De miesjten diel der mensjen onder eir, die vindj het weirken da d’es van den hond
Nog langer travakken ver een tikkelken mier, ze veigen het aal oan eir kont
Gedoon mé het zaugen, de boeken zen toe, azoei vinnen weir da plezant
De noestige rusters, de boazen van ’t land, mor mé een dopkoort in ons hand

Weir gommen doppen, aal goot het land nor de knoppen
Den tram goon bestieren, ver da Arabieren, bajoot
Weir gommen doppen, aal goot het land nor de knoppen
De bandweirkfabrieken, da dis ver de grieken, bajoot

Weir goon alle daugen ons stempelken vraugen, woorom zommen weir da nie doeng?
Ver e kotier in de meiret of den achternoeng, kroige weir hier ver niet aal die poeng
En bé de gebieren, iet doeng achter d’ieren, in ’t zwert en das zoiver ver moi
Azek iet kaan verdienen mé as masjer te dienen, ten doeng ‘k het, ’t es belastingvroi

Weir gommen doppen, aal goot het land nor de knoppen
De voile rioelen da des ver de poelen, bajoot
Weir gommen doppen, aal goot het land nor de knoppen
Het leggen van boizen, ver de vremde loizen, bajoot
Weir gommen doppen, aal goot het land nor de knoppen
Weir noemen gien naumen, dus zingen weir allemool bajoot


Schrijver:
Origineel: -

Laatst bijgewerkt op dinsdag 06/08/13


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 3):

Michel Cleemput & Co
Muzikoilsjt
2010
Volume 2
36 nummers

Messching oeik intressant!

Hocus Porteplumus

Porteplum

2010

5

Jean Paul De Boitselier

Muzikoilsjt

2011

3

Johnny Marcoen

Muzikoilsjt

2013

4

Corum Alostum Imperiale

Muzikoilsjt

2017

8

Loeken Tatjen

Muzikoilsjt

2018

9

Toernei Gènerale

Prinsengarde

2010

12

3522

Liekes

223

CD's

662

Teksten

-98

daugen tot carnaval!