k Goon Mè Smoiten

Bart I

Mé carnaval (la la la la la)
zien’ek a stoon
‘t es ni normool (la la la la la)
‘k kaan’t ni weerstoon
ik loot me goon (la la la la la)
en ik verwoit
a nor de moon (la la la la la)
La La La‘k goon mé smoiten, ‘k goon mé smoiten
Mé vastelauved goon’ek a verwoiten
‘k goon mé smoiten, zakken schoiten
‘k ém giejl ‘t joor op men tannen moeten boitenNe giejlen toid (la la la la la)
koik ek er nor oit
et es plezant (la la la la la)
a blaat en graat verwoiten
daugen lank (la la la la la)
oever ane loifgeir
zoei ne stank ! (la la la la la)
La La La‘k goon mé smoiten, ‘k goon mé smoiten
Mé vastelauved goon’ek a verwoiten
‘k goon mé smoiten, zakken schoiten
‘k ém giejl ‘t joor op men tannen moeten boiten‘k ben ni gemiejn (la la la la la)
mor ge slept zu mé
a linkerbiejn (la la la la la)
of ejje goi
soms ‘n diarrei ? (la la la la la)
Nen Oilsjtneer és
ne schâ kaddei (la la la la la)
La La La‘k goon mé smoiten, ‘k goon mé smoiten
Mé vastelauved goon’ek a verwoiten
‘k goon mé smoiten, zakken schoiten
‘k ém giejl ‘t joor op men tannen moeten boiten
X4


Schrijver: Mike Heiremans
Origineel: Laat Maar Waaien - Lawineboys

Laatst bijgewerkt op zondag 14/07/13


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 2):

E Giejl Joor Carnaval!
Lekken en Plekken
2010
Volume 1
18 nummers

Messching oeik intressant!

Oilsjt Adieu

Afschoidsliekes

2010

2

Oilsjt Geift Gallet

Lekken en Plekken

2013

4

21 Joor Gekloetj Taroef

Gekloetj

2010

2

Michel Cleemput & Co

Muzikoilsjt

2010

2

Jommoja!

De Fleksies

2010

1

As De Gordantjes Toe Zén - Volume 1

Liekes Ver Op Kaffei

2010

1

3522

Liekes

223

CD's

662

Teksten

-136

daugen tot carnaval!