k Goon Mè Smoiten

Bart I

Mé carnaval (la la la la la)
zien’ek a stoon
‘t es ni normool (la la la la la)
‘k kaan’t ni weerstoon
ik loot me goon (la la la la la)
en ik verwoit
a nor de moon (la la la la la)
La La La‘k goon mé smoiten, ‘k goon mé smoiten
Mé vastelauved goon’ek a verwoiten
‘k goon mé smoiten, zakken schoiten
‘k ém giejl ‘t joor op men tannen moeten boitenNe giejlen toid (la la la la la)
koik ek er nor oit
et es plezant (la la la la la)
a blaat en graat verwoiten
daugen lank (la la la la la)
oever ane loifgeir
zoei ne stank ! (la la la la la)
La La La‘k goon mé smoiten, ‘k goon mé smoiten
Mé vastelauved goon’ek a verwoiten
‘k goon mé smoiten, zakken schoiten
‘k ém giejl ‘t joor op men tannen moeten boiten‘k ben ni gemiejn (la la la la la)
mor ge slept zu mé
a linkerbiejn (la la la la la)
of ejje goi
soms ‘n diarrei ? (la la la la la)
Nen Oilsjtneer és
ne schâ kaddei (la la la la la)
La La La‘k goon mé smoiten, ‘k goon mé smoiten
Mé vastelauved goon’ek a verwoiten
‘k goon mé smoiten, zakken schoiten
‘k ém giejl ‘t joor op men tannen moeten boiten
X4


Schrijver: Mike Heiremans
Origineel: Laat Maar Waaien - Lawineboys

Laatst bijgewerkt op zondag 14/07/13


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 2):

E Giejl Joor Carnaval!
Lekken en Plekken
2010
Volume 1
18 nummers

Messching oeik intressant!

Carnavalsingle CD 2010

Johnny en Bart Marcoen

2010

1

carnavalcd vol 2

Konterverkiert

2010

2

Een Betje Verlies... Ejje Atoid

Lekken en Plekken

2014

5

As De Gordantjes Toe Zén - Volume 1

Liekes Ver Op Kaffei

2010

1

Michel Cleemput & Co

Muzikoilsjt

2010

2

Oilsjt Geift Gallet

Lekken en Plekken

2013

4

3463

Liekes

215

CD's

663

Teksten

71

daugen tot carnaval!