Carnaval Bé DAjoinen

Pertotal

Oilsjt Carnaval, al 80 stoeten es da d’e vriejt geval
Oilsjt Carnaval, zoeiveile joren, een meiga-festival
Oilsjt Carnaval, da gommen vieren en zingen oeveraal
Oilsjt Carnaval, ’t za blijven dieren, da go toch boevenal
 
Vroeger toid liepen de mensjen verklidj as nen domino
Verlegden tein eer grenzjen en na zèn z’een biejst of eskimo
Kamiel da d’es het boegbèldj van ons Koizerlèkke stad, jojoot
Alles geiven, ’t es ons leiven
Ik wil eir allemool oeiren!
 
Oilsjt Carnaval, al 80 stoeten es da d’e vriejt geval
Oilsjt Carnaval, zoeiveile joren, een meiga-festival
Oilsjt Carnaval, da gommen vieren en zingen oeveraal
Oilsjt Carnaval!
 
Ik kroig een ambetant gevoel vanbinnen
Azze ‘k ik weer peis op vroeger toid
Mé aal dè zotten en zottinnen
Tein voel’ek wel een bètje spoit
Ik kroig een ambetant gevoel vanbinnen
Woor es dein’ toid na toch nortoe
Na keje mé moeit een cafeiken vinnen
Want alle deiren die zèn toe
 
Plasjt in eir hannen, aal tegoor
Vér een schoeine 80 joor
Want weir zèn toch dankboor
Vér aal da weirk newoor
Plasjt in eir hannen, aal tegoor
Want ’t es echt wonderboor
Da weir hier nog altèd fiejsten mé makoor
 
Oilsjt Carnaval es reizefoin (reizefoin!)
Verklidj as ne schoeinen harlekoin (harlekoin!)
Weir trakteiren eir geren, op een Oilsjters fiejstfestoin (e festoin!)
 
Den toid diejen es ni blijven stoon (blijven stoon!)
Zoeiveil joren zèn verboi gegoon (ja gegoon!)
Weir zweiren eir geren, dammen zèllen verder goon
 
Plasjt in eir hannen, aal tegoor
Vér een schoeine 80 joor
Want weir zèn toch dankboor
Vér aal da weirk newoor
Plasjt in eir hannen, aal tegoor
Want ’t es echt wonderboor
Da weir hier nog altèd fiejsten mé makoor


Schrijver:
Origineel: -

Laatst bijgewerkt op donderdag 22/08/13


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 8):

No 20 Jorkes, 20 Vrie Efforkes
Vriet
2005
Volume 9
21 nummers

Messching oeik intressant!

Ne Goeie Carnaval Gewensjt !

Vriet

2004

8

Lotj Ons Eir Ammezeiren

t Es Om Zjiep

2005

2

De Roeizenblokken

Prinsencaemere

2005

14

'k Aaf Van Oilsjt

Vriet

2001

5

Oilsjt De Max

Vriet

1998

2

Weir Kennen Der Ni Va Schien

Vriet

2008

12

3522

Liekes

223

CD's

662

Teksten

-140

daugen tot carnaval!