Carnaval Bé DAjoinen

Pertotal

Oilsjt Carnaval, al 80 stoeten es da d’e vriejt geval
Oilsjt Carnaval, zoeiveile joren, een meiga-festival
Oilsjt Carnaval, da gommen vieren en zingen oeveraal
Oilsjt Carnaval, ’t za blijven dieren, da go toch boevenal
 
Vroeger toid liepen de mensjen verklidj as nen domino
Verlegden tein eer grenzjen en na zèn z’een biejst of eskimo
Kamiel da d’es het boegbèldj van ons Koizerlèkke stad, jojoot
Alles geiven, ’t es ons leiven
Ik wil eir allemool oeiren!
 
Oilsjt Carnaval, al 80 stoeten es da d’e vriejt geval
Oilsjt Carnaval, zoeiveile joren, een meiga-festival
Oilsjt Carnaval, da gommen vieren en zingen oeveraal
Oilsjt Carnaval!
 
Ik kroig een ambetant gevoel vanbinnen
Azze ‘k ik weer peis op vroeger toid
Mé aal dè zotten en zottinnen
Tein voel’ek wel een bètje spoit
Ik kroig een ambetant gevoel vanbinnen
Woor es dein’ toid na toch nortoe
Na keje mé moeit een cafeiken vinnen
Want alle deiren die zèn toe
 
Plasjt in eir hannen, aal tegoor
Vér een schoeine 80 joor
Want weir zèn toch dankboor
Vér aal da weirk newoor
Plasjt in eir hannen, aal tegoor
Want ’t es echt wonderboor
Da weir hier nog altèd fiejsten mé makoor
 
Oilsjt Carnaval es reizefoin (reizefoin!)
Verklidj as ne schoeinen harlekoin (harlekoin!)
Weir trakteiren eir geren, op een Oilsjters fiejstfestoin (e festoin!)
 
Den toid diejen es ni blijven stoon (blijven stoon!)
Zoeiveil joren zèn verboi gegoon (ja gegoon!)
Weir zweiren eir geren, dammen zèllen verder goon
 
Plasjt in eir hannen, aal tegoor
Vér een schoeine 80 joor
Want weir zèn toch dankboor
Vér aal da weirk newoor
Plasjt in eir hannen, aal tegoor
Want ’t es echt wonderboor
Da weir hier nog altèd fiejsten mé makoor


Schrijver:
Origineel: -

Tekst toegevoegd op: donderdag 22/08/13


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 8):

No 20 Jorkes, 20 Vrie Efforkes
Vriet
2005
Volume 9
21 nummers

Messching oeik intressant!

'k Aaf Van Oilsjt

Vriet

2001

5

Ons Leste Daugen Zen Geteldj

Vriet

2007

11

Stoet Van t Nief Traject (stoet 2004)

Salongcarnavalisten

2005

2

Oilsjt De Max

Vriet

1998

2

Vasteloaved Zal Bleiven Leven

Vriet

2003

7

'k Ben Bezeiten Van Oilsjt

Vriet

2002

6

3460

Liekes

214

CD's

663

Teksten

94

daugen tot carnaval!