Bé Lotjonslos

Oepen & Toepen

Bé Lotjonslos werdt er mé ’t geldj gesmost dades tradiesje
Het werdt ier toid dat de pit werd gevildj as geir mor wiltj
En doorom vraugen weir eir mensjen lief
Geift ons eir kleingeldj astablief
Doet allemool isj nen effort of ’t es ons leste joor

Want Lotjonslos eit mé eir geldj gesmost dades tradiesje
Vér aal eir geldj, es’t wel best dagg’ons beltj, tén zejj’onz’n eldj
En es de pit tén giejlegans gevildj, tén zemmen zjau gelék eu kindj
En beginnen tén op ’t nief vér schildj

Willy ei gezeit ik em mé geldj vandoeng
Dat diert na al joren, ‘k peis op mé pesjoeng
Nen eizel da schatj geldj, zu werdt er toch verteldj
Tén werret oeigen toid dagg’eir nen nieven besteldj
Den iejsten da geleit eit da was den TeiVei
As die maanen geiven tén es’t dobbel prei
De Jean Marie zén koesj, mé da geldj kemmen voesj
Mor zeiker deir Annie eer sjakosj

Bé Lotjonslos werdt er mé ’t geldj gesmost dades tradiesje
Het werdt ier toid dat de pit werd gevildj as geir mor wiltj
En doorom vraugen weir eir mensjen lief
Geift ons eir kleingeldj astablief
Doet allemool isj nen effort of ’t es ons leste joor

Want Lotjonslos eit mé eir geldj gesmost dades tradiesje
Vér aal eir geldj, es’t wel best dagg’ons beltj, tén zejj’onz’n eldj
En es de pit tén giejlegans gevildj, tén zemmen zjau gelék eu kindj
En beginnen tén op ’t nief vér schildj

Lalalalalalalalala dades tradiesje
Lalalalalalalala bé Lotjonslos 
Lalalalalalalalala dades tradiesje
Lalalalalalalala bé Lotjonslos


Schrijver:
Origineel: Ons Lieken - Lotjonslos

Laatst bijgewerkt op donderdag 22/08/13


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 17):

Ne Goeie Carnaval Gewensjt !
Vriet
2004
Volume 8
19 nummers

Messching oeik intressant!

'k Aaf Van Oilsjt

Vriet

2001

5

Steirke Stoeiten

Vriet

2006

10

Ver Eir Gommen Zoe Veir

Vriet

1997

1

Weir Kennen Der Ni Va Schien

Vriet

2008

12

Ons Leste Daugen Zen Geteldj

Vriet

2007

11

No 20 Jorkes, 20 Vrie Efforkes

Vriet

2005

9

3522

Liekes

223

CD's

662

Teksten

-209

daugen tot carnaval!