Stroatenkeinink

Vriet

’t Es toid, lawoit
Iejl de stad in rep en roer, welkom, bienvenu, bonjour

Danst mei, zwanst mei
’t Wer nen amuzanten dag, Oilsjt in ’t fiejst en drinkgelag

want we vieren zjubelei

Iejne kiejr per joor es giejl de stad gekleird
Iejne kiejr per joor es’t dat’t in Oilsjt gebeird
Dag en nacht de boon op vér nen dag of droi
Door es nen ajoin zu geeren boi

Ieder es onnoeizel en lupt steikezot
Stad van Oilsjt en zén ajoinen in de spot
Iederiejn komt boiten, want ’t es jubelcarnaval

Stroatenkeinink
‘k Peis dammen da meigen zeggen
Stroatenkeinink
’t Valt nie veil oon oit te leggen
Carnaval, den trots van giejl mén stad
75 joren lank op pad

Stroatenkeinink
’t Stoot in de gazet beschreiven
Stroatenkeinink
Giejl den etter oeverdreiven
Fier, galant en pronkend oon den top
Nieverst gommen opgeiven, vastelauved erbeleiven Zetten weir vedrom de zotskap op

’t Es toid, lawoit
Lotj de klokken na mor loin, ’t es ’t moment van den ajoin
Zingt mei, spring mei
d’ Oilsjteneers spannen de kroein, boeven op den groeiten troein
Prachtig, sjik fantastisch schoein

Wie es keining Carnaval, da meigde groin
Zonder bloezen teive’k zeggen NEN AJOIN
Door es allemaal stiejvast van oevertoigd
’t Es de nar van boiten Oilsjt da boigt

Zoekt mor in d’archieven van de VRT
Ieder joor ons groeite mert op den TeiVei
Stad van Oilsjt en zén ajoinen vieren zjubelei

Stroatenkeinink
Da kejj’ oeveraal zieng en leizen
Stroatenkeinink
Da werdt elk joor weir beweizen
Aal d’ajoinen elk joor weir paroot
Droi koort kiejr zémmen op pad, in ons vriej biezond’re stad d’Oilsjteneers de keiningen van ’t stroot


Schrijver:
Origineel: -

Laatst bijgewerkt op donderdag 22/08/13


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 2):

Ne Goeie Carnaval Gewensjt !
Vriet
2004
Volume 8
19 nummers

Messching oeik intressant!

't Land Van Boein

Den Boein

2004

2

Best Of Vriet 5 - Flesj Bek

Vriet

2001

5

Ons Leste Daugen Zen Geteldj

Vriet

2007

11

Oilsjteneers Zemmen

Vriet

2000

4

Bazar Maria DHondt

Prinsencaemere

2004

13

'k Ben Bezeiten Van Oilsjt

Vriet

2002

6

3522

Liekes

223

CD's

662

Teksten

-209

daugen tot carnaval!