Diedzjeeplaspauzemix

Oilsjt viert carnaval
Alle daugen bal
En zetj mor gerest
W'emmen giejnen dest

Oilsjt viert carnaval
Alle daugen bal
En zetj mor gerest
W'emmen giejnen dest
Oilsjt viert carnaval

iejn, twiej, droi, vier, voif, zes, zeiven

Bleif van men flosj of 'k sloon me moin sakosj
Goot oit de weg en mokt hier e wa plosj
Annen tois, schietj oit met da gevroif
Bleif van men loif, van men loif, van men loif 

Alle stroten van ons sjikke stad
Ligge schoein en plat, nieveranst giejn gat
En op elken oek van ieder ploin
Stoter een proeper ultra modern pissoin

's Nachs is Oilsjt nen droeim van aal da neonlicht
Pakte giejn lampke mei ge bosjt op a gezicht
Ons nieve post da d'es nen droeim van nen biezjoe
Van de twellef loketten zen der a'tиd tieng toe

... van de pompiers een wiltj ni mei
Ze zitte partaaim op't stadhois deir de plansjei
Mor wert et bier te dier, goot isj no't stadsbestier
Door kroigde gratis drank en een sigaar of vier

Oilsjt ghetj men hert gestoelen
Oilsjt dor goot toch nix boeven
En hoe dat komt ja da wetj iederiejn
Want zoei als Oilsjt, es't er mor iejn

Oilsjt ghetj men hert gestoelen
Oilsjt dor goot toch nix boeven
En me Carnaval ten zal't er stoven
Bé d'Ajoinen

Ik vreit me ne ventj, da was nogal nen hippen
Ik doen't ni ver niet, ik doen't ver isj te wippen
Weir trokken nor't cafe, en oi neep dor in me gat
Ik zoi: seg mor alle, ik em vandaug me poort al ghad

En ik riep van't verschiete: 
Aal wie da ni, aal wie da ni
Aal wie da ni springt
Aal wie da ni springt
Aal wie da ni springt is homofiel
Aal wie da ni springt
Aal wie da ni springt
Aal wie da ni springt is homofiel 
Aal wie da ni, aal wie da ni
Aal wie da ni springt
Aal wie da ni springt
Aal wie da ni springt is homofiel
Aal wie da ni springt
Aal wie da ni springt
Aal wie da ni springt is homofiel 

Nen heimel goot oepen, kroigt weir ewa kleir
Gedoon mé die groepen die stoon te bellen oon mén deir
Ik kost mén zool isj defteg ontsmetten, na rikt ze fris en goed
Ik slaup weir zonder slauptabletten, mé spel mag vér eu poor monjen toe

't Es Carnaval, ‘k ben van de goei na
’t Es Carnaval, halleluja
’t Es gedoon mé de stress, ‘k goon mé plezier nor de mes
Ge kentj nie geloeiven hoe zoleg dades
Mé Carnaval, voele’k mé goe ja
’t Es Carnaval, halleluja
‘k Zit op eu stoeleken thois, d’er es weir rest in mén ois
En ik bedank onzjier oon zé krois

Danst allemool me ons mei
Op den ajoin ajoin ajoin ajoin ajoin ajoinendans
En peist ni op eir prei
Mor op'n ajoin ajoin ajoin ajoin ajoin ajoinendans
Ge'n etj noeit ni genoeg
Van den ajoin ajoin ajoin ajoin ajoin ajoinendans
Weir dans'n tot meirevroeg
Op den ajoin ajoin ajoin ajoin ajoin ajoinendans

'k Ben nen Oilsjt'neer en ik ben zu bloi
Aal d'ander mensjen zen zu zjaloes op moi
'k Zol wille weite wa da geir dor va peist
Van nen Oilsjt'neer, Oilsjt'neer
Da's ne mensj da d'em insj geir'n ameseirt
En as da ni kaan lupt'n e vriét g'ambeteirt
E's zu geir'n oeveraal boi
Da's nen Oilsjt'neer, Oilsjt'neer
Da's nen echt'n ajoin

Tralalalalala...
Zetj eir zergen oon de kant
Springt isj gralиk oit den band
En vergetj vandaug eir'n daugelиkse sleir
Mé een gralиk goeie voort
E goe pintjen, e stik toort
Komt geloeipen, door klopt iemand op a deir

Carnaval, carnaval
Tein es't fiest in Oilsjt oeveraal
Carnaval, carnaval
Me visosjes trekke weir tein nor elk baal
Carnaval, carnaval
Niemand bleift er nog op staal

Da d'es in Oilsjt et grutsjte fiest
En weir dansen om ter miejst
Da mokt ons gezond nor loif en giejst
't Plezier da kaan vandaug ni op
Carnaval es onze klop
Door zetj nen Oilsjteneer zen zinnen op

En oon den tettentoeren
Ge moetj allensj ni grooin
Stoot er weir iet te gebeiren
Ziet de peiremeiles drooin
Alles es omkliedj
Giejl ons stad es omgebaad
En da lotj zeiker de kliejren
Van 'n Oilsjteneer ni kaad
Het bistjen da komt boeven
En ied'riejn weit et aal
Want den toid es oongebroeken
Ver et Oilsjters Carnaval

Weir zen de Oilsjterse Ajoinen
Reiteiteretetet
Weir loten al ons cengen schoimen
Reiteiteretetet

Nen Oilsjt'neer es nen toffen
En zonder op te boffen
Oi kaan e pintjen drinken
Zennen osem za ni stinken

Weir zen de Oilsjterse Ajoinen
Reiteiteretei

Nen echten Oilsjteneer es toch nen toffe kadei
Mor e pakt ni geiren zen vraa mei op cafei
Want komt'n loot tois en zen vraa wacht'em doeid van de vauk
Ten eit'n nog wel een beldj, mor tein een kroigt'n giejn sprauk

Oilsjteneers zemmen
En weir vinnen da ferrem
Weir zen goed in de grond
Mor spreiken geiren oever
Dadada dadadadadada

De pompbak, de pompbak, de pompbak es kapot
De pompbak, de pompbak, de pompbak es kapot
De pompbak, de pompbak, de pompbak es kapot
Den aa’n diej’n es versleiten en de nieven es kapot

De pompbak, de pompbak, de pompbak es kapot
De pompbak, de pompbak, de pompbak es kapot
De pompbak, de pompbak, de pompbak es kapot
Den aa’n diej’n es versleiten en de nieven es kapot

Olei, olei, olei, olei, olei, olei, olei, olei, ola
Olei, olei, olei, olei, olei, olei, olei, olei, ola

Elken dag werre’k geconfronteird, mé mи zister eer aktivitoiten
‘k Weit nie goed, wadatter oon mankeirt, ‘k een em giejn reiden vér eer te verwoiten
Want ons Maria en eer vagina, die doen eer weirk gelék as Jan en alleman
Mé ons Maria, veil fantasia, op nen dag pakt z’er zuveil as dasse kaan

Yepla
Iejte treis, ’t es toch een ferme brok ons Maria
Iejte treis, ’t es een gezonde droif
(mé zoei ne vaveiren)
Iejte treis, ’t es toch een ferme brok ons Maria
Iejte treis, ’t es een charmante doif

Olei, olei, olei, olei, olei, olei, olei, olei, ola
Olei, olei, olei, olei, olei, olei, olei, olei, ola

En ons boegie es oit, ‘k gerauk nemiejr veroit
Droi daugen op de boon, zonder nor ois te goon
En mén boegie es oit, ‘k gerauk nemiejr veroit
Droi daugen op de boon zonder nor ois te goon

En ons boegie es oit, ‘k gerauk nemiejr veroit
Droi daugen op de boon, zonder nor ois te goon
En mén boegie es oit, ‘k gerauk nemiejr veroit
Droi daugen op de boon zonder nor ois te goon

Oilsjt goi stad van men droeimen
Oilsjt men stad goi allien
Hier wil ik altиt woeinen
Iejn klein pleksken bekliejn

Oilsjt goi stad van men droeimen
Land van Markes en Boein
Stad vol bier en frituren
Oilsjt men stad goi allien
Stad vol bier en frituren
Oilsjt men stad goi allien

Oilsjt goi stad van men droeimen
Goi zitj diep in men ert
Roepet oeik van de boeimen
Door in't gat van de mert

Oilsjt goi stad van men droeimen
Land vol riezje en krakiejl
Stad vol pitten en boeiltjen
Oilsjt men stad goi allien
Stad vol pitten en boeiltjen
Oilsjt men stad goi allien


Schrijver:
Origineel: -

Laatst bijgewerkt op maandag 08/12/14


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 13):

Best Of Vriet 5 - Flesj Bek
Vriet
2001
Volume 5
14 nummers

Messching oeik intressant!

Steirke Stoeiten

Vriet

2006

10

No 20 Jorkes, 20 Vrie Efforkes

Vriet

2005

9

Best Of Vriet 5 - Flesj Bek

Vriet

2001

5

Oilsjt De Max

Vriet

1998

2

Ik Leef Ver Carnaval

Vriet

1999

3

Weir Kennen Der Ni Va Schien

Vriet

2008

12

3522

Liekes

223

CD's

662

Teksten

-140

daugen tot carnaval!