Oilsjt Ne Mierennest

Vriet

Mieren, da’s den dag van vandaug
Een ambetante plaug
In d’Oilsjterse stei

Mieren, zoei voel’n d’ajoinen eer
Ne weirkende sikkeleir
In deifilei

Weir loeipen aal iejn vér iejn oon eu lantjen
En schoein beleefd in de roi bleiven stoon
Mor carnaval dades eu goe medisantjen
Vér isj goed oit de gariejlen te goon

Zwoegen, zwiejten, allemool vér ons Anny
Iederiejn om’t eiven wie hahahahaha ha
Weirken, ploet’ren, iederiejn doe braafkes mei
Oeik al es dadier korvei hohohohoho ho
Trekken, sleiren, ’t es oigelék nie te verstoon
Komt er oeit een enje oon hohohohoho ho
Wringen, vroeten, ieder vér zén oigen kest
’t Stad van Oilsjt ne mierennest hahahahaha

Mieren, ieder doe zoin beroep
In deize loizentroep
En geeren in’t zwert

Mieren, goon weirken vér d’oeveréd
En vér da betjen fret
Het leven es ert

Mor carnaval da’s een groeite brok soiker
Ne pot einink, zoeten drop of geloi
Nen echt’n ajoin es ne vaste gebroiker
Mé vastelauved vliegt alles opzoi

Zwoegen, zwiejten, allemool vér ons Anny
Iederiejn om’t eiven wie hahahahaha ha
Weirken, ploet’ren, iederiejn doe braafkes mei
Oeik al es dadier korvei hohohohoho ho
Trekken, sleiren, ’t es oigelék nie te verstoon
Komt er oeit een enje oon hohohohoho ho
Wringen, vroeten, ieder vér zén oigen kest
’t Stad van Oilsjt ne mierennest hahahahaha

Wringen, vroeten, weirken, ’t es korvei

Mieren, mierennest


Schrijver:
Origineel: Moskau - Dschinghis Khan

Tekst toegevoegd op: dinsdag 06/08/13


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 19):

'k Aaf Van Oilsjt
Vriet
2001
Volume 5
19 nummers

Messching oeik intressant!

Ne Goeie Carnaval Gewensjt !

Vriet

2004

8

'k Aaf Van Oilsjt

Vriet

2001

5

'k Ben Bezeiten Van Oilsjt

Vriet

2002

6

Oilsjt De Max

Vriet

1998

2

Op De Bergemeersen

Prinsencaemere

2001

10

Weir Kennen Der Ni Va Schien

Vriet

2008

12

3460

Liekes

214

CD's

663

Teksten

93

daugen tot carnaval!