Oilsjterse Toestanden

Wim

Iejn, twiл, droi,
Dei zjob da's iet vér moi
Zes, zeiven, acht, 
Den Oilsjtersen stadswacht
Vier, voif, tieng
Wie eit ons ni gezieng? 

Z’emmen weir iet nief gemokt
Rechstreeks van den dop
Kroig er ne pulloever boi
Supsiedes boevenop
Ik ambeteir, ik reklameir
Mor't doe giejn ballen oit
Aal wa da'k ik doeng of zeg
Ze lache me vierkant oit 

Binnekert begintj da weir
Tein gon ze zeir van deer tot deer
Passeire z'aal verboi 't stadois
Komde ze teige oon’t groeng krois
Van't joor zeje ze zieng in ieder stroot
Angen d'affiches op de mier
Zén polletiekers kameroot
Zoewel mé a as ne gebier 

Ne goejendag meniejr, madam
Wie pakt de stoel van ons Annieken
Werret na roejt of groeng
Wie eit de miejste poen en wintj het ploit

Ne goejendag meniejr, madam
Wie pakt de stoel van ons Annieken
Werret na roejt of groeng
Wie eit de miejste poen en wintj het ploit

In de gazet op't iejste blad
Emme'k ik da zien stoon
De foejr go vanaf noste joor
Op een ander moete goon
De koizershal eit zén diensjt gedoon
In de plosj komt er e complex te stoon
Mé een filmzool, zelfs ne voiver
En een schoejn parking oon
Oeik winkels mé chocolat
Ge moetj allensj nemiejr deer't stad
Komt gerest nor ier
Zelfs een zool vér jubileis
Een melkhoizeken vér d'aa peis
Neivest ne safir

Da roist binnekert oit de grond, 
Wor da vroeger tees gebaa stond
En elk van ons beir deis verkiezing tot zoin goesting vond 

Ge meiget weiten, Oilsjt da's ne pot eiten
Mor ze es versleiten, ‘t es verboi

Ge meiget weiten, Oilsjt da's ne pot eiten
Mor ze es versleiten, ‘t es verboi

Lalala lalalala lala lala lala lalalala


Schrijver:
Origineel: -

Tekst toegevoegd op: dinsdag 06/08/13


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 12):

'k Aaf Van Oilsjt
Vriet
2001
Volume 5
19 nummers

Messching oeik intressant!

'k Ben Bezeiten Van Oilsjt

Vriet

2002

6

Ik Leef Ver Carnaval

Vriet

1999

3

Oilsjteneers Zemmen

Vriet

2000

4

No 20 Jorkes, 20 Vrie Efforkes

Vriet

2005

9

Steirke Stoeiten

Vriet

2006

10

Best Of Vriet 5 - Flesj Bek

Vriet

2001

5

3460

Liekes

214

CD's

663

Teksten

93

daugen tot carnaval!