De leste nievekes!

Dat mor rap carnaval is

De Melkmoilen

2020

Volume 5

Onder De Klokken Van Onzen Bajordtoeren Werren De

Salongcarnavalisten

2020

Volume 17

Gebeiten Va Carnaval

De Zjieverleppen

2020

Volume 3

Massi vér 2019

Prinsenverkiezing

2019

Volume 1

De Waaijt Elbum

Prinsenverkiezing

2019

Volume 1

Smaabollen Delforge

Liekes Ver Op Kaffei

2019

Volume 10

Weir Kommen in Ons Aupejooren

Porteplum

2019

Volume 14

Made In Oilsjt

Prinsengarde

2019

Volume 21

En De Genomineirden Zen...

Prinsencaemere

2019

Volume 27

'k Drink Zu Geren SAFIR

Beschomt

2019

Volume 4

Geleizen en Afgekeird

Salongcarnavalisten

2019

Volume 16

Enrico Le Clair

Muzikoilsjt

2019

Volume 10

3426

Liekes

212

CD's

663

Teksten

125

daugen tot carnaval!