Ons3

Ons3
Ons3
2020
Volume 1
3 nummers

1
A.J.O.I.N
Ons3
Tekst:
Origineel nummer: -
2
Dat Es Oilsjters
Ons3
Tekst:
Origineel nummer: -
3
Zoemerfistjen
Ons3
Tekst:
Origineel nummer: -

Messching oeik intressant!

Werner vér Oilsjt 2020

Prinsenverkiezing

2020

1

G&B CeiDei

Gary & Bremt

2020

1

Een Troon, Ne Lach

Beschomt

2020

5

Weir Schroiven Geschiedenis

Porteplum

2020

15

Yvan vér 2020 - De Liekes

Prinsenverkiezing

2020

1

Stekter Hans In

Ewa Bekost

2020

4

3522

Liekes

223

CD's

662

Teksten

-209

daugen tot carnaval!