Onder De Klokken Van Onzen Bajordtoeren Werren De Schoenjste Stoetliekes Geboeren

Onder De Klokken Van Onzen Bajordtoeren Werren De Schoenjste Stoetliekes Geboeren
Salongcarnavalisten
2020
Volume 17
35 nummers

Messching oeik intressant!

Vandejoor Verschoeten Weir Na Isj Va Niksken, Mor

Salongcarnavalisten

2017

14

E Giejl Joor Op Campagne

Salongcarnavalisten

2014

11

Liekes Oit Den 80e Stoet (stoet 2008)

Salongcarnavalisten

2009

6

G&B CeiDei

Gary & Bremt

2020

1

Gebeiten Va Carnaval

De Zjieverleppen

2020

3

Werner vér Oilsjt 2020

Prinsenverkiezing

2020

1

3522

Liekes

223

CD's

662

Teksten

-449

daugen tot carnaval!