Onder De Klokken Van Onzen Bajordtoeren Werren De Schoenjste Stoetliekes Geboeren

Onder De Klokken Van Onzen Bajordtoeren Werren De Schoenjste Stoetliekes Geboeren
Salongcarnavalisten
2020
Volume 17
35 nummers

Messching oeik intressant!

Stoet Ver Jonk En Aat (stoet 2012)

Salongcarnavalisten

2013

10

Liekes Oit Den 80e Stoet (stoet 2008)

Salongcarnavalisten

2009

6

De Flora Doet De Boeken Toe

Oeverboeft

2020

1

Gebeiten Va Carnaval

De Zjieverleppen

2020

3

Liekes Oit Den Oilsjtersen Stoet 2006

Salongcarnavalisten

2007

4

Dat mor rap carnaval is

De Melkmoilen

2020

5

3522

Liekes

223

CD's

662

Teksten

-422

daugen tot carnaval!