Onder De Klokken Van Onzen Bajordtoeren Werren De Schoenjste Stoetliekes Geboeren

Onder De Klokken Van Onzen Bajordtoeren Werren De Schoenjste Stoetliekes Geboeren
Salongcarnavalisten
2020
Volume 17
35 nummers

Messching oeik intressant!

Me 40% Oeverdood Deir 't Stroot

Salongcarnavalisten

2016

13

Vandejoor Verschoeten Weir Na Isj Va Niksken, Mor

Salongcarnavalisten

2017

14

Den Toid Vliegt (as ge a ameseirt)

Salongcarnavalisten

2015

12

Pak Et Mé Ewa Peiper En Zaat (stoet 2011)

Salongcarnavalisten

2012

9

De laaaaa...aaaangste stoet

Salongcarnavalisten

2018

15

Yvan vér 2020 - De Liekes

Prinsenverkiezing

2020

1

3522

Liekes

223

CD's

662

Teksten

-525

daugen tot carnaval!