Onder De Klokken Van Onzen Bajordtoeren Werren De Schoenjste Stoetliekes Geboeren

Onder De Klokken Van Onzen Bajordtoeren Werren De Schoenjste Stoetliekes Geboeren
Salongcarnavalisten
2020
Volume 17
35 nummers

Messching oeik intressant!

Oilsjt 2007

Salongcarnavalisten

2008

5

Vandejoor Verschoeten Weir Na Isj Va Niksken, Mor

Salongcarnavalisten

2017

14

De Stoet Van De Regen (stoet 2003)

Salongcarnavalisten

2004

1

Dat mor rap carnaval is

De Melkmoilen

2020

5

Liekes Oit Den Oilsjtersen Stoet 2006

Salongcarnavalisten

2007

4

Stoet Zonder Kantin (stoet 2005)

Salongcarnavalisten

2006

3

3522

Liekes

223

CD's

662

Teksten

-331

daugen tot carnaval!