Onder De Klokken Van Onzen Bajordtoeren Werren De Schoenjste Stoetliekes Geboeren

Onder De Klokken Van Onzen Bajordtoeren Werren De Schoenjste Stoetliekes Geboeren
Salongcarnavalisten
2020
Volume 17
35 nummers

Messching oeik intressant!

Dat mor rap carnaval is

De Melkmoilen

2020

5

Vandejoor Verschoeten Weir Na Isj Va Niksken, Mor

Salongcarnavalisten

2017

14

Carnavalentoin Op t Vredeploin (stoet 2010)

Salongcarnavalisten

2011

8

G&B CeiDei

Gary & Bremt

2020

1

Yvan vér 2020 - De Liekes

Prinsenverkiezing

2020

1

Ons3

Ons3

2020

1

3522

Liekes

223

CD's

662

Teksten

-209

daugen tot carnaval!