Massi vér 2019

Massi vér 2019
Prinsenverkiezing
2019
Volume 1
7 nummers

1
Teis Voeltj Betoeiverd Oon
Massi vér 2019
Tekst:
Origineel nummer: -
2
Den Dozje
Massi vér 2019
Tekst:
Origineel nummer: -
3
Nen Oilsjteneer Eit Peiper Oon Zé Gat
Massi vér 2019
Tekst:
Origineel nummer: -
4
't Stad Dauvert Op Zén Vesten
Massi vér 2019
Tekst:
Origineel nummer: -
5
Ho Dio Di Jee
Massi vér 2019
Tekst:
Origineel nummer: -
6
Howdoejoedoe
Massi vér 2019
Tekst:
Origineel nummer: -
7
Komoon, Let's Go
Massi vér 2019
Tekst:
Origineel nummer: -

Messching oeik intressant!

Show Ronny Vér 2017

Prinsenverkiezing

2017

1

Smaabollen Delforge

Liekes Ver Op Kaffei

2019

10

Show Prinsj Joeri 2015

Prinsenverkiezing

2015

1

Peter Vér 2018

Prinsenverkiezing

2018

1

Steirk In Oeverdroiven

De Zjieverleppen

2019

2

Show Younes Vér 2015

Prinsenverkiezing

2015

1

3426

Liekes

212

CD's

663

Teksten

132

daugen tot carnaval!