Eirekes 2018

Eirekes 2018
Bargamezz en Fiesta Alosta
2018
Volume 9
7 nummers

1
De Voil Jeanette Stripties
Bargamezz en Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
2
Op De Groeite Mert
Bargamezz en Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
3
Johnny D. Groeit
Bargamezz en Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
4
Mènne Rink Of Faajer
Bargamezz en Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
5
Ooh, Wa Na?
Bargamezz en Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
6
Giënen Tournei Minerale
Bargamezz en Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
7
Eje Kaa?!
Bargamezz en Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -

Messching oeik intressant!

Véltje Braaf

Bargamezz en Fiesta Alosta

2009

1

Peter Vér 2018

Prinsenverkiezing

2018

1

Prins Alex 2018

Prinsenverkiezing

2018

1

Vèr As Ge Een Hongerken Etj

Liekes Ver Op Kaffei

2018

9

Loeken Tatjen

Muzikoilsjt

2018

9

t Es Ambiaans

Bargamezz en Fiesta Alosta

2011

3

3522

Liekes

223

CD's

662

Teksten

-162

daugen tot carnaval!