Show David Vér 2017

Show David Vér 2017
Prinsenverkiezing
2017
Volume 1
6 nummers

1
Da's Oilsjt
David Vér 2017
Tekst:
Origineel nummer: -
2
Carnaval Zal Noeit Verloeren Goon
David Vér 2017
Tekst:
Origineel nummer: -
3
Dozje Trakteirt
David Vér 2017
Tekst:
Origineel nummer: -
4
De Riem Goot Er Af
David Vér 2017
Tekst:
Origineel nummer: -
5
In '17
David Vér 2017
Tekst:
Origineel nummer: -
6
Oilsjt Op Iejte Koelen
David Vér 2017
Tekst:
Origineel nummer: -

Messching oeik intressant!

Peter Vér 2018

Prinsenverkiezing

2018

1

Show Raf Vér 2017

Prinsenverkiezing

2017

1

Vèr As De Prinsjen Kaffe Drinken

Liekes Ver Op Kaffei

2017

8

Weir Doeng Ons Kommiene

Porteplum

2017

12

Retteketet

De Fleksies

2017

5

Show Younes Vér 2015

Prinsenverkiezing

2015

1

3463

Liekes

215

CD's

663

Teksten

71

daugen tot carnaval!