carnavalcd vol 8

carnavalcd vol 8
Konterverkiert
2016
Volume 8
5 nummers

1
Prit & Prot
Kris, Sandy & Patrick
Tekst:
Origineel nummer: -
2
Lotj Ze Mor Lachen
De Joe, Kris, Yordi & KTVK
Tekst:
Origineel nummer: -
3
Den Dozje Es Nemier Zu Fel
Kris & Den Dozje
Tekst:
Origineel nummer: -
4
Verdoeidt Ne Ferme Stoeit
Kris & Yordi
Tekst:
Origineel nummer: -
5
Fabioela In De Pit
Stoetlieken KTVK 2015
Tekst:
Origineel nummer: -

Messching oeik intressant!

Eirekes 2016

Bargamezz en Fiesta Alosta

2016

8

Liekes Oever Oilsjt

Beschomt

2016

1

Vèr As Ge A Carnavalploenje Oon Etj

Liekes Ver Op Kaffei

2016

7

Ons Liekes

Lotjonslos

2016

1

Lotj 'n Oilsjtneer Los

De Melkmoilen

2016

1

Corum Alostum Imperiale

Muzikoilsjt

2016

7

3522

Liekes

223

CD's

662

Teksten

-240

daugen tot carnaval!