Azoei E Pak Reklam (met Montooken)

Azoei E Pak Reklam (met Montooken)
Frank en Patrick
2013
Volume 2
12 nummers

1
Da Zén Toch Lappen
Frank & Patrick
Tekst:
Origineel nummer: -
2
t Carnavallief
Frank & Patrick
Tekst:
Origineel nummer: -
3
De Vlieg
Frank
Tekst:
Origineel nummer: -
4
Jajajawattejong
Frank & Patrick
Tekst:
Origineel nummer: -
5
Weir Zetten Een Stapken Opzoi
Montooken, Frank & Patrick
Tekst:
Origineel nummer: -
6
Dikke Blageur
Frank & Patrick
Tekst:
Origineel nummer: -
7
Een Kas Van IKEA
Montooken, Frank & Patrick
Tekst:
Origineel nummer: -
8
Reklam Op Ajoin Mjoezik
Montooken & Frank
Tekst:
Origineel nummer: -
9
Ne Kammeroot
Patrick
Tekst:
Origineel nummer: -
10
De Boetjes Op Denjer
Frank
Tekst:
Origineel nummer: -
11
Ge Moetj Da Ni Zeggen
Frank & Patrick
Tekst:
Origineel nummer: -
12
Bonustrack
Montooken, Frank & Patrick
Tekst:
Origineel nummer: -

Messching oeik intressant!

carnavalcd vol 5

Konterverkiert

2013

5

Oilsjt Geift Gallet

Lekken en Plekken

2013

4

Vèr No De Match

Liekes Ver Op Kaffei

2013

4

Allièn In Oilsjt!

Bargamezz en Fiesta Alosta

2013

5

Johnny Marcoen

Muzikoilsjt

2013

4

't Stoot Zu Vast As Ne Pool

Porteplum

2013

8

3522

Liekes

223

CD's

662

Teksten

-216

daugen tot carnaval!