Azoei E Pak Reklam (met Montooken)

Azoei E Pak Reklam (met Montooken)
Frank en Patrick
2013
Volume 2
12 nummers

1
Da Zén Toch Lappen
Frank & Patrick
Tekst:
Origineel nummer: -
2
t Carnavallief
Frank & Patrick
Tekst:
Origineel nummer: -
3
De Vlieg
Frank
Tekst:
Origineel nummer: -
4
Jajajawattejong
Frank & Patrick
Tekst:
Origineel nummer: -
5
Weir Zetten Een Stapken Opzoi
Montooken, Frank & Patrick
Tekst:
Origineel nummer: -
6
Dikke Blageur
Frank & Patrick
Tekst:
Origineel nummer: -
7
Een Kas Van IKEA
Montooken, Frank & Patrick
Tekst:
Origineel nummer: -
8
Reklam Op Ajoin Mjoezik
Montooken & Frank
Tekst:
Origineel nummer: -
9
Ne Kammeroot
Patrick
Tekst:
Origineel nummer: -
10
De Boetjes Op Denjer
Frank
Tekst:
Origineel nummer: -
11
Ge Moetj Da Ni Zeggen
Frank & Patrick
Tekst:
Origineel nummer: -
12
Bonustrack
Montooken, Frank & Patrick
Tekst:
Origineel nummer: -

Messching oeik intressant!

Allièn In Oilsjt!

Bargamezz en Fiesta Alosta

2013

5

Vèr No De Match

Liekes Ver Op Kaffei

2013

4

Johnny Marcoen

Muzikoilsjt

2013

4

Déjà  Revue

Prinsencaemere

2013

22

3 Super Mega Daugen (met Montooken)

Frank en Patrick

2014

3

Oilsjt Geift Gallet

Lekken en Plekken

2013

4

3487

Liekes

219

CD's

663

Teksten

28

daugen tot carnaval!