Welkom! | Inloggen | Registreren

Het Oilsjters Aupeland - De Foef & Gary

Dag lieve mensjen allemool, ier in deis klein of groeite zool
Ik ben mor alf om alf normool, mor loistert toch nor me verhool
Het es e lieken oever Oilsjt, ik vin men stad het geniolsjt
Ieder joor droi daugen baal, ik em't ier oever carnaval

Het es krejeis, ieder'n ajoin die go zen nest e giejl joor droin
En da verdritj em ni of noeit ni, niej zelfs ni in de groetjste noeid
Want oeik al es't ambras in ois, nen Oilsjteneer een bleift ni tois
Die goot echt deir weir en windj, as g'oever 't Oilsjters fiest begintj

Oilsjt da d'es e scha geval, door es door weikelиks een baal
Woordat'n Ajoin em ameseirt en em ver nixke ni geneirt
Want e drinkt pintjes miejr as tieng, da zoje foitelиk moete zing
Nen Oilsjteneer zeupt g'lék eu peerd en op ne wip es da verteerd

Aal de broekzakken zen plat as'n e ten toisgerokt goe zat
En angt de kop in de wei cei, en mokt de vra van eir gilei
Tein volgt er weir nen oeip ambras omdat ni aal in't potje was
Ze pakt nen dwoil en geift nen drisj en mokt em oit van zatten trisj

Den dag noding es da verboi, tein es da d'aal weir koek en oi
En oeik al peis'n ze op eir loin, toch gon ze nor een eitfestoin
Door kroigde bifstik champion of wa madeirasaas me tong
Zet de taloeiren ten opzoi want den desseir moet er nog boi

Nen tombola getj altиd prois, windje d'iejn of d'ander rois
Woor da't er iejne van betoltj as ge a bongsken etj geholdj
En gode rap nog nor't gewicht, vedrom ne frang da d'es a plicht
Nor zoei'n groeite manne froit, boerenesp lichtjes gekroid

Mor teigen't enje van het joor tan sloon ze d'annen in makoor
Tein es't goon weirken dag en nacht oon eire waugen prool en pracht
Oeik de kostums gon vollenbak, da doen de vraan me veil gemak
Ze trekken aal on't zelste zjiel en 't werd oitoindelиk iejn gehiejl

Carnaval sto veir'n de deir, dus alle wauges kroigen kleir
Ze kommen boiten me veil watt, der es meziek ver giel de stad
Carnavisten fier en grosj, want in de stoet kroigt'n oi zen plosj
E zal deir alle stroten goon me't carnavalplunjeken oon

En s'monjdaus iender welke prois, Oilsjt da bleift ze paradois
Ze fiesten deir droi daugen lank, ange zeir all'mool in den drank
Ten zen ze weiral stiepelzat, mor door emmen't al oever g'had
Want die'n ambras altиd deirstoon da trekt nen Oilsjt'neer em ni oon

't Doisndoos werdj de poep verbrandt, de lesten dag da's ambetant
Tein iederiejn verliest een troon, mor dormei es't nog ni gedoon
'n Ajoin doe voesj tot goensjtdag noen en e verbrast zen leste poeng
't Es pleziereg en plezant in ons Oilsjters aupeland

't Es pleziereg en plezant in ons Oilsjters aupeland

't Es pleziereg en plezant in ons Oilsjters aupeland


Schrijver:
Origineel: -

Tekst toegevoegd op: dinsdag 06/08/13


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 15):

titel Oilsjteneers Zemmen
uitvoerder Vriet
uitgebracht in het jaar 2000
volume Volume 4
aantal nummers 17 nummers